Deficit štátneho rozpočtu -1 509 tis. € Predchádzajúci -1 509 tis. €
Príjmy 283 337 tis. € Výdavky 20 406 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 10/20 11/20 12/20 14.01.2021 %
Saldo 250 -4 757 -5 114 -7 715 2 1 %
Príjmy spolu 15 806 11 390 13 154 15 671 283 2 %
daňové 11 799 9 384 10 601 11 797 263 2 %
z príjmov FO 1 813 -126 -123 -35 3 0 %
z príjmov PO 3 139 1 788 2 084 2 310 223 7 %
z príjmov zrážkou -3 102 187 201 235 0 0 %
z pridanej hodnoty 239 5 448 6 144 6 789 25 10 %
spotrebné 7 039 1 883 2 073 2 261 -1 0 %
nedaňové 2 439 847 903 1 285 6 0 %
granty a transfery 113 1 159 1 650 2 589 2 2 %
príjmy z rozpočtu EU 40 1 159 1 650 2 551 2 5 %
Výdavky spolu 1 184 16 147 18 267 23 385 20 2 %
bežné výdavky 424 14 384 16 288 20 731 0 0 %
kapitálové výdavky 351 1 763 1 980 2 654 13 4 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.