Deficit štátneho rozpočtu 1 586 571 tis. € Predchádzajúci 1 868 816 tis. €
Príjmy 1 421 402 tis. € Výdavky 3 007 973 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 11/20 12/20 01/21 25.02.2021 %
Saldo -8 058 -5 114 -7 758 -188 -1 587 20 %
Príjmy spolu 15 806 13 154 15 751 1 003 1 421 9 %
daňové 11 799 10 601 11 872 947 1 221 10 %
z príjmov FO 3 139 -123 -23 295 542 17 %
z príjmov PO 1 813 2 084 2 355 121 268 15 %
z príjmov zrážkou 239 201 235 64 76 32 %
z pridanej hodnoty 7 039 6 144 6 801 650 710 10 %
spotrebné 2 439 2 073 2 265 172 257 11 %
nedaňové 1 184 903 1 290 55 94 8 %
granty a transfery 2 823 1 650 2 589 1 106 4 %
príjmy z rozpočtu EU 2 783 1 650 2 551 1 106 4 %
Výdavky spolu 23 865 18 267 23 509 1 190 3 008 13 %
bežné výdavky 20 958 16 288 20 847 1 160 2 806 13 %
kapitálové výdavky 2 906 1 980 2 662 31 202 7 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.