Deficit štátneho rozpočtu 661 704 tis. € Predchádzajúci 627 090 tis. €
Príjmy 1 473 075 tis. € Výdavky 2 134 779 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 11/18 12/18 01/19 15.02.2019 %
Saldo -2 041 -856 -1 182 272 -662 32 %
Príjmy spolu 15 498 13 003 15 381 985 1 473 10 %
daňové 12 465 10 769 11 966 931 1 394 11 %
z príjmov FO -17 -77 11 -65 142 -844 %
z príjmov PO 2 773 2 548 2 802 122 213 8 %
z príjmov zrážkou 236 189 209 65 73 31 %
z pridanej hodnoty 6 629 5 827 6 420 592 715 11 %
spotrebné 2 417 2 124 2 324 181 184 8 %
nedaňové 1 331 1 094 1 211 47 59 4 %
granty a transfery 1 702 1 139 2 204 7 20 1 %
príjmy z rozpočtu EU 1 665 1 139 2 170 7 20 1 %
Výdavky spolu 17 539 13 859 16 563 713 2 135 12 %
bežné výdavky 15 250 12 022 14 161 686 2 067 14 %
kapitálové výdavky 2 289 1 837 2 402 27 68 3 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.