Deficit štátneho rozpočtu 1 534 463 tis. € Predchádzajúci 1 568 249 tis. €
Príjmy 3 734 187 tis. € Výdavky 5 268 650 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 01/19 02/19 03/19 17.04.2019 %
Saldo -2 041 272 -518 -1 132 -1 534 75 %
Príjmy spolu 15 498 985 1 816 2 992 3 734 24 %
daňové 12 465 931 1 690 2 666 3 243 26 %
z príjmov FO -17 -65 -99 -90 112 -670 %
z príjmov PO 2 773 122 308 645 870 31 %
z príjmov zrážkou 236 65 75 94 105 45 %
z pridanej hodnoty 6 629 592 1 000 1 409 1 532 23 %
spotrebné 2 417 181 338 527 532 22 %
nedaňové 1 331 47 99 152 181 14 %
granty a transfery 1 702 7 27 174 310 18 %
príjmy z rozpočtu EU 1 665 7 27 174 310 19 %
Výdavky spolu 17 539 713 2 334 4 124 5 269 30 %
bežné výdavky 15 250 686 2 231 3 491 4 527 30 %
kapitálové výdavky 2 289 27 103 632 742 32 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.