Deficit štátneho rozpočtu 1 483 631 tis. € Predchádzajúci 1 504 182 tis. €
Príjmy 5 541 448 tis. € Výdavky 7 025 079 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 03/18 04/18 05/18 21.06.2018 %
Saldo -1 973 -455 -551 -725 -1 484 75 %
Príjmy spolu 13 983 3 033 4 203 5 253 5 541 40 %
daňové 11 362 2 671 3 625 4 531 4 711 41 %
z príjmov FO 4 -95 -183 -116 -100 -2,847 %
z príjmov PO 2 473 753 999 1 133 1 198 48 %
z príjmov zrážkou 243 83 93 105 120 50 %
z pridanej hodnoty 6 079 1 338 1 919 2 420 2 490 41 %
spotrebné 2 336 511 703 887 895 38 %
nedaňové 1 209 145 252 309 357 30 %
granty a transfery 1 412 217 326 413 474 34 %
príjmy z rozpočtu EU 1 378 217 326 413 473 34 %
Výdavky spolu 15 956 3 488 4 754 5 979 7 025 44 %
bežné výdavky 14 624 3 301 4 465 5 523 6 433 44 %
kapitálové výdavky 1 331 187 289 456 592 44 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.