Deficit štátneho rozpočtu 987 704 tis. € Predchádzajúci 1 050 485 tis. €
Príjmy -112 208 tis. € Výdavky 875 496 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 10/19 11/19 12/19 23.01.2020 %
Saldo 0 -1 545 -1 763 -2 185 -988 inf %
Príjmy spolu 0 12 041 13 432 15 741 -112 inf %
daňové 0 9 922 11 027 12 254 -165 inf %
z príjmov FO 0 -113 -121 -17 -99 inf %
z príjmov PO 0 2 255 2 437 2 708 52 inf %
z príjmov zrážkou 0 205 219 246 33 inf %
z pridanej hodnoty 0 5 425 6 107 6 723 -172 inf %
spotrebné 0 1 947 2 165 2 357 6 inf %
nedaňové 0 1 079 1 135 1 325 47 inf %
granty a transfery 0 1 040 1 269 2 162 6 inf %
príjmy z rozpočtu EU 0 1 040 1 269 2 127 6 inf %
Výdavky spolu 0 13 585 15 195 17 925 875 inf %
bežné výdavky 0 11 543 12 867 15 072 840 inf %
kapitálové výdavky 0 2 042 2 328 2 853 35 inf %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.