Deficit štátneho rozpočtu 4 012 209 tis. € Predchádzajúci 3 990 229 tis. €
Príjmy 6 464 613 tis. € Výdavky 10 476 822 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 03/21 04/21 05/21 17.06.2021 %
Saldo -8 058 -1 991 -2 628 -3 483 -4 012 50 %
Príjmy spolu 15 806 3 223 4 398 5 514 6 465 41 %
daňové 11 799 2 833 3 855 4 846 5 287 45 %
z príjmov FO 3 139 817 962 1 173 1 441 46 %
z príjmov PO 1 813 740 911 1 043 1 114 61 %
z príjmov zrážkou 239 98 113 132 157 65 %
z pridanej hodnoty 7 039 1 563 2 279 2 857 2 911 41 %
spotrebné 2 439 472 685 876 893 37 %
nedaňové 1 184 197 259 313 342 29 %
granty a transfery 2 823 194 283 355 836 30 %
príjmy z rozpočtu EU 2 783 194 283 355 836 30 %
Výdavky spolu 23 865 5 214 7 026 8 998 10 477 44 %
bežné výdavky 20 958 4 804 6 481 8 378 9 731 46 %
kapitálové výdavky 2 906 410 544 620 746 26 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.