Deficit štátneho rozpočtu 5 634 700 tis. € Predchádzajúci 6 018 459 tis. €
Príjmy 13 724 633 tis. € Výdavky 19 359 332 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 08/21 09/21 10/21 25.11.2021 %
Saldo -11 798 -3 954 -4 059 -4 703 -5 635 48 %
Príjmy spolu 15 806 10 330 11 559 12 994 13 725 87 %
daňové 11 799 8 502 9 583 10 823 11 383 96 %
z príjmov FO 3 139 2 067 2 346 2 624 2 885 92 %
z príjmov PO 1 813 1 982 2 236 2 405 2 511 138 %
z príjmov zrážkou 239 197 222 247 261 109 %
z pridanej hodnoty 7 039 4 748 5 308 6 123 6 436 91 %
spotrebné 2 439 1 520 1 744 1 955 2 082 85 %
nedaňové 1 184 738 796 889 963 81 %
granty a transfery 2 823 1 090 1 181 1 282 1 379 49 %
príjmy z rozpočtu EU 2 783 1 090 1 180 1 282 1 378 50 %
Výdavky spolu 27 604 14 285 15 619 17 697 19 359 70 %
bežné výdavky 24 698 13 152 14 359 16 257 17 713 72 %
kapitálové výdavky 2 906 1 133 1 259 1 440 1 647 57 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.