Deficit štátneho rozpočtu 1 986 838 tis. € Predchádzajúci 1 987 933 tis. €
Príjmy 8 488 725 tis. € Výdavky 10 475 563 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 05/19 06/19 07/19 13.08.2019 %
Saldo -2 041 -1 453 -1 619 -1 452 -1 987 97 %
Príjmy spolu 15 498 5 348 6 592 8 049 8 489 55 %
daňové 12 465 4 604 5 625 6 833 7 189 58 %
z príjmov FO -17 -147 -101 -107 74 -438 %
z príjmov PO 2 773 1 011 1 266 1 642 1 732 62 %
z príjmov zrážkou 236 121 140 157 170 72 %
z pridanej hodnoty 6 629 2 581 3 072 3 668 3 727 56 %
spotrebné 2 417 917 1 115 1 318 1 320 55 %
nedaňové 1 331 331 431 505 545 41 %
granty a transfery 1 702 412 536 711 754 44 %
príjmy z rozpočtu EU 1 665 412 536 711 754 45 %
Výdavky spolu 17 539 6 800 8 211 9 501 10 476 60 %
bežné výdavky 15 250 5 808 7 081 8 209 9 075 60 %
kapitálové výdavky 2 289 992 1 130 1 293 1 401 61 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.