Deficit štátneho rozpočtu 1 188 215 tis. € Predchádzajúci 1 195 514 tis. €
Príjmy 9 363 544 tis. € Výdavky 10 551 759 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 06/18 07/18 08/18 18.09.2018 %
Saldo -1 973 -574 -385 -743 -1 188 60 %
Príjmy spolu 13 983 6 582 7 913 8 961 9 364 67 %
daňové 11 362 5 644 6 782 7 624 7 981 70 %
z príjmov FO 4 -67 -75 -85 120 3,411 %
z príjmov PO 2 473 1 452 1 751 1 927 1 972 80 %
z príjmov zrážkou 243 122 134 144 160 66 %
z pridanej hodnoty 6 079 2 929 3 551 4 002 4 086 67 %
spotrebné 2 336 1 093 1 296 1 502 1 506 64 %
nedaňové 1 209 442 505 615 630 52 %
granty a transfery 1 412 497 626 722 752 53 %
príjmy z rozpočtu EU 1 378 497 626 722 752 55 %
Výdavky spolu 15 956 7 156 8 298 9 703 10 552 66 %
bežné výdavky 14 624 6 523 7 534 8 633 9 400 64 %
kapitálové výdavky 1 331 634 764 1 071 1 152 87 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.