Deficit štátneho rozpočtu 994 032 tis. € Predchádzajúci 980 403 tis. €
Príjmy 2 315 867 tis. € Výdavky 3 309 899 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 12/17 01/18 02/18 22.03.2018 %
Saldo -1 973 -1 220 147 -342 -994 50 %
Príjmy spolu 13 983 14 014 1 096 1 962 2 316 17 %
daňové 11 362 11 152 1 044 1 765 1 970 17 %
z príjmov FO 4 7 -50 -78 -123 -3,500 %
z príjmov PO 2 473 2 604 186 368 486 20 %
z príjmov zrážkou 243 179 63 72 81 34 %
z pridanej hodnoty 6 079 5 923 610 989 1 093 18 %
spotrebné 2 336 2 253 189 345 358 15 %
nedaňové 1 209 1 395 48 99 134 11 %
granty a transfery 1 412 1 467 4 98 212 15 %
príjmy z rozpočtu EU 1 378 1 422 4 98 212 15 %
Výdavky spolu 15 956 15 234 949 2 303 3 310 21 %
bežné výdavky 14 624 13 682 901 2 173 3 136 21 %
kapitálové výdavky 1 331 1 553 48 131 174 13 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.