Deficit štátneho rozpočtu 2 651 478 tis. € Predchádzajúci 2 382 997 tis. €
Príjmy 13 865 619 tis. € Výdavky 16 517 098 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 09/19 10/19 11/19 10.12.2019 %
Saldo -2 041 -1 918 -1 545 -1 763 -2 651 130 %
Príjmy spolu 15 498 10 344 12 041 13 432 13 866 89 %
daňové 12 465 8 690 9 922 11 027 11 416 92 %
z príjmov FO -17 -121 -113 -121 58 -347 %
z príjmov PO 2 773 2 026 2 255 2 437 2 540 92 %
z príjmov zrážkou 236 191 205 219 230 98 %
z pridanej hodnoty 6 629 4 668 5 425 6 107 6 196 93 %
spotrebné 2 417 1 744 1 947 2 165 2 169 90 %
nedaňové 1 331 705 1 079 1 135 1 146 86 %
granty a transfery 1 702 949 1 040 1 269 1 304 77 %
príjmy z rozpočtu EU 1 665 949 1 040 1 269 1 304 78 %
Výdavky spolu 17 539 12 262 13 585 15 195 16 517 94 %
bežné výdavky 15 250 10 421 11 543 12 867 14 037 92 %
kapitálové výdavky 2 289 1 841 2 042 2 328 2 480 108 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.