Deficit štátneho rozpočtu 1 701 811 tis. € Predchádzajúci 1 732 243 tis. €
Príjmy 2 332 123 tis. € Výdavky 4 033 934 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 12/18 01/19 02/19 21.03.2019 %
Saldo -2 041 -1 182 272 -518 -1 702 83 %
Príjmy spolu 15 498 15 381 985 1 816 2 332 15 %
daňové 12 465 11 966 931 1 690 2 022 16 %
z príjmov FO -17 11 -65 -99 -135 805 %
z príjmov PO 2 773 2 802 122 308 465 17 %
z príjmov zrážkou 236 209 65 75 92 39 %
z pridanej hodnoty 6 629 6 420 592 1 000 1 180 18 %
spotrebné 2 417 2 324 181 338 344 14 %
nedaňové 1 331 1 211 47 99 143 11 %
granty a transfery 1 702 2 204 7 27 168 10 %
príjmy z rozpočtu EU 1 665 2 170 7 27 168 10 %
Výdavky spolu 17 539 16 563 713 2 334 4 034 23 %
bežné výdavky 15 250 14 161 686 2 231 3 421 22 %
kapitálové výdavky 2 289 2 402 27 103 613 27 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.