Deficit štátneho rozpočtu 158 994 tis. € Predchádzajúci 161 095 tis. €
Príjmy 368 722 tis. € Výdavky 527 716 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 10/18 11/18 12/18 17.01.2019 %
Saldo -2 041 -414 -856 -1 182 -159 8 %
Príjmy spolu 15 498 11 770 13 003 15 381 369 2 %
daňové 12 465 9 692 10 769 11 966 353 3 %
z príjmov FO -17 -87 -77 11 232 -1,381 %
z príjmov PO 2 773 2 371 2 548 2 802 26 1 %
z príjmov zrážkou 236 174 189 209 34 14 %
z pridanej hodnoty 6 629 5 171 5 827 6 420 48 1 %
spotrebné 2 417 1 912 2 124 2 324 3 0 %
nedaňové 1 331 1 041 1 094 1 211 16 1 %
granty a transfery 1 702 1 037 1 139 2 204 0 0 %
príjmy z rozpočtu EU 1 665 1 037 1 139 2 170 0 0 %
Výdavky spolu 17 539 12 184 13 859 16 563 528 3 %
bežné výdavky 15 250 10 751 12 022 14 161 512 3 %
kapitálové výdavky 2 289 1 433 1 837 2 402 16 1 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.