Deficit štátneho rozpočtu 4 756 684 tis. € Predchádzajúci 4 791 445 tis. €
Príjmy 11 390 060 tis. € Výdavky 16 146 744 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 07/20 08/20 09/20 29.10.2020 %
Saldo -11 953 -3 853 -4 014 -4 727 -4 757 40 %
Príjmy spolu 14 366 7 326 8 653 9 838 11 390 79 %
daňové 11 547 6 082 7 076 8 112 9 384 81 %
z príjmov FO -48 -142 -150 -145 -126 260 %
z príjmov PO 2 547 1 217 1 328 1 503 1 788 70 %
z príjmov zrážkou 233 147 161 174 187 80 %
z pridanej hodnoty 6 361 3 451 4 092 4 713 5 448 86 %
spotrebné 2 204 1 247 1 469 1 679 1 883 85 %
nedaňové 1 103 536 686 881 847 77 %
granty a transfery 1 716 708 891 846 1 159 68 %
príjmy z rozpočtu EU 1 678 708 891 845 1 159 69 %
Výdavky spolu 26 319 11 179 12 666 14 566 16 147 61 %
bežné výdavky 24 691 9 927 11 264 12 954 14 384 58 %
kapitálové výdavky 1 628 1 252 1 403 1 612 1 763 108 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.