Deficit štátneho rozpočtu 1 303 249 tis. € Predchádzajúci 1 251 670 tis. €
Príjmy 4 466 946 tis. € Výdavky 5 770 195 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 02/18 03/18 04/18 23.05.2018 %
Saldo -1 973 -342 -455 -551 -1 303 66 %
Príjmy spolu 13 983 1 962 3 033 4 203 4 467 32 %
daňové 11 362 1 765 2 671 3 625 3 761 33 %
z príjmov FO 4 -78 -95 -183 -136 -3,855 %
z príjmov PO 2 473 368 753 999 998 40 %
z príjmov zrážkou 243 72 83 93 104 43 %
z pridanej hodnoty 6 079 989 1 338 1 919 1 986 33 %
spotrebné 2 336 345 511 703 710 30 %
nedaňové 1 209 99 145 252 297 25 %
granty a transfery 1 412 98 217 326 409 29 %
príjmy z rozpočtu EU 1 378 98 217 326 409 30 %
Výdavky spolu 15 956 2 303 3 488 4 754 5 770 36 %
bežné výdavky 14 624 2 173 3 301 4 465 5 344 37 %
kapitálové výdavky 1 331 131 187 289 426 32 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.