Deficit štátneho rozpočtu 1 714 142 tis. € Predchádzajúci 1 680 581 tis. €
Príjmy 3 348 628 tis. € Výdavky 5 062 770 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 01/20 02/20 03/20 02.04.2020 %
Saldo 0 23 -611 -1 471 -1 714 inf %
Príjmy spolu 0 1 077 2 073 3 151 3 349 inf %
daňové 0 1 014 1 876 2 743 2 921 inf %
z príjmov FO 0 -78 -110 -132 -124 inf %
z príjmov PO 0 150 327 627 770 inf %
z príjmov zrážkou 0 69 79 100 102 inf %
z pridanej hodnoty 0 634 1 126 1 518 1 534 inf %
spotrebné 0 197 371 536 541 inf %
nedaňové 0 57 124 212 217 inf %
granty a transfery 0 6 74 196 210 inf %
príjmy z rozpočtu EU 0 6 74 196 210 inf %
Výdavky spolu 0 1 054 2 684 4 623 5 063 inf %
bežné výdavky 0 981 2 458 3 891 4 321 inf %
kapitálové výdavky 0 73 226 731 741 inf %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.