Deficit štátneho rozpočtu 5 163 150 tis. € Predchádzajúci 5 181 312 tis. €
Príjmy 9 108 041 tis. € Výdavky 14 271 191 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 06/20 07/20 08/20 17.09.2020 %
Saldo -11 953 -3 961 -3 853 -4 014 -5 163 43 %
Príjmy spolu 14 366 5 791 7 326 8 653 9 108 63 %
daňové 11 547 4 855 6 082 7 076 7 453 65 %
z príjmov FO -48 -144 -142 -150 75 -155 %
z príjmov PO 2 547 996 1 217 1 328 1 411 55 %
z príjmov zrážkou 233 134 147 161 173 74 %
z pridanej hodnoty 6 361 2 681 3 451 4 092 4 133 65 %
spotrebné 2 204 1 045 1 247 1 469 1 480 67 %
nedaňové 1 103 370 536 686 724 66 %
granty a transfery 1 716 567 708 891 931 54 %
príjmy z rozpočtu EU 1 678 566 708 891 930 55 %
Výdavky spolu 26 319 9 752 11 179 12 666 14 271 54 %
bežné výdavky 24 691 8 640 9 927 11 264 12 737 52 %
kapitálové výdavky 1 628 1 112 1 252 1 403 1 534 94 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.