Deficit štátneho rozpočtu 2 275 160 tis. € Predchádzajúci 1 935 004 tis. €
Príjmy 12 566 389 tis. € Výdavky 14 841 549 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 08/19 09/19 10/19 20.11.2019 %
Saldo -2 041 -1 669 -1 918 -1 545 -2 275 111 %
Príjmy spolu 15 498 9 187 10 344 12 041 12 566 81 %
daňové 12 465 7 710 8 690 9 922 10 200 82 %
z príjmov FO -17 -119 -121 -113 -141 837 %
z príjmov PO 2 773 1 826 2 026 2 255 2 353 85 %
z príjmov zrážkou 236 178 191 205 218 93 %
z pridanej hodnoty 6 629 4 122 4 668 5 425 5 602 84 %
spotrebné 2 417 1 534 1 744 1 947 1 951 81 %
nedaňové 1 331 625 705 1 079 1 117 84 %
granty a transfery 1 702 853 949 1 040 1 249 73 %
príjmy z rozpočtu EU 1 665 852 949 1 040 1 249 75 %
Výdavky spolu 17 539 10 856 12 262 13 585 14 842 85 %
bežné výdavky 15 250 9 346 10 421 11 543 12 618 83 %
kapitálové výdavky 2 289 1 509 1 841 2 042 2 223 97 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.