Deficit štátneho rozpočtu 2 110 178 tis. € Predchádzajúci 1 922 739 tis. €
Príjmy 4 508 102 tis. € Výdavky 6 618 279 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 02/19 03/19 04/19 20.05.2019 %
Saldo -2 041 -518 -1 132 -1 171 -2 110 103 %
Príjmy spolu 15 498 1 816 2 992 4 232 4 508 29 %
daňové 12 465 1 690 2 666 3 661 3 805 31 %
z príjmov FO -17 -99 -90 -192 -169 1,005 %
z príjmov PO 2 773 308 645 907 955 34 %
z príjmov zrážkou 236 75 94 107 120 51 %
z pridanej hodnoty 6 629 1 000 1 409 2 028 2 058 31 %
spotrebné 2 417 338 527 712 723 30 %
nedaňové 1 331 99 152 248 310 23 %
granty a transfery 1 702 27 174 323 393 23 %
príjmy z rozpočtu EU 1 665 27 174 323 393 24 %
Výdavky spolu 17 539 2 334 4 124 5 403 6 618 38 %
bežné výdavky 15 250 2 231 3 491 4 640 5 720 38 %
kapitálové výdavky 2 289 103 632 763 899 39 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.