Deficit štátneho rozpočtu 1 570 543 tis. € Predchádzajúci 1 596 402 tis. €
Príjmy 2 384 137 tis. € Výdavky 3 954 680 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 12/18 01/19 02/19 18.03.2019 %
Saldo -2 041 -1 182 272 -518 -1 571 77 %
Príjmy spolu 15 498 15 381 985 1 816 2 384 15 %
daňové 12 465 11 966 931 1 690 2 142 17 %
z príjmov FO -17 11 -65 -99 92 -547 %
z príjmov PO 2 773 2 802 122 308 436 16 %
z príjmov zrážkou 236 209 65 75 92 39 %
z pridanej hodnoty 6 629 6 420 592 1 000 1 106 17 %
spotrebné 2 417 2 324 181 338 342 14 %
nedaňové 1 331 1 211 47 99 117 9 %
granty a transfery 1 702 2 204 7 27 125 7 %
príjmy z rozpočtu EU 1 665 2 170 7 27 125 8 %
Výdavky spolu 17 539 16 563 713 2 334 3 955 23 %
bežné výdavky 15 250 14 161 686 2 231 3 352 22 %
kapitálové výdavky 2 289 2 402 27 103 602 26 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.