Deficit štátneho rozpočtu 1 216 905 tis. € Predchádzajúci 1 148 286 tis. €
Príjmy 13 329 201 tis. € Výdavky 14 546 106 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 09/18 10/18 11/18 06.12.2018 %
Saldo -1 973 -610 -414 -856 -1 217 62 %
Príjmy spolu 13 983 10 128 11 770 13 003 13 329 95 %
daňové 11 362 8 552 9 692 10 769 10 910 96 %
z príjmov FO 4 -87 -87 -77 -22 -622 %
z príjmov PO 2 473 2 111 2 371 2 548 2 586 105 %
z príjmov zrážkou 243 161 174 189 190 78 %
z pridanej hodnoty 6 079 4 506 5 171 5 827 5 871 97 %
spotrebné 2 336 1 717 1 912 2 124 2 125 91 %
nedaňové 1 209 668 1 041 1 094 1 099 91 %
granty a transfery 1 412 908 1 037 1 139 1 320 93 %
príjmy z rozpočtu EU 1 378 907 1 037 1 139 1 319 96 %
Výdavky spolu 15 956 10 738 12 184 13 859 14 546 91 %
bežné výdavky 14 624 9 540 10 751 12 022 12 611 86 %
kapitálové výdavky 1 331 1 197 1 433 1 837 1 935 145 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.