Deficit štátneho rozpočtu 1 820 261 tis. € Predchádzajúci 1 791 882 tis. €
Príjmy 7 469 420 tis. € Výdavky 9 289 681 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 04/19 05/19 06/19 18.07.2019 %
Saldo -2 041 -1 171 -1 453 -1 619 -1 820 89 %
Príjmy spolu 15 498 4 232 5 348 6 592 7 469 48 %
daňové 12 465 3 661 4 604 5 625 6 335 51 %
z príjmov FO -17 -192 -147 -101 166 -988 %
z príjmov PO 2 773 907 1 011 1 266 1 541 56 %
z príjmov zrážkou 236 107 121 140 156 66 %
z pridanej hodnoty 6 629 2 028 2 581 3 072 3 205 48 %
spotrebné 2 417 712 917 1 115 1 122 46 %
nedaňové 1 331 248 331 431 460 35 %
granty a transfery 1 702 323 412 536 674 40 %
príjmy z rozpočtu EU 1 665 323 412 536 674 40 %
Výdavky spolu 17 539 5 403 6 800 8 211 9 290 53 %
bežné výdavky 15 250 4 640 5 808 7 081 8 057 53 %
kapitálové výdavky 2 289 763 992 1 130 1 233 54 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.