Deficit štátneho rozpočtu 4 976 941 tis. € Predchádzajúci 4 991 117 tis. €
Príjmy 10 537 975 tis. € Výdavky 15 514 915 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 06/21 07/21 08/21 22.09.2021 %
Saldo -11 798 -3 418 -3 715 -3 954 -4 977 42 %
Príjmy spolu 15 806 7 584 9 042 10 330 10 538 67 %
daňové 11 799 6 279 7 467 8 502 8 597 73 %
z príjmov FO 3 139 1 504 1 793 2 067 2 317 74 %
z príjmov PO 1 813 1 538 1 790 1 982 2 050 113 %
z príjmov zrážkou 239 161 182 197 220 92 %
z pridanej hodnoty 7 039 3 435 4 143 4 748 4 752 68 %
spotrebné 2 439 1 074 1 298 1 520 1 540 63 %
nedaňové 1 184 436 576 738 775 65 %
granty a transfery 2 823 869 999 1 090 1 166 41 %
príjmy z rozpočtu EU 2 783 869 999 1 090 1 166 42 %
Výdavky spolu 27 604 11 002 12 757 14 285 15 515 56 %
bežné výdavky 24 698 10 226 11 729 13 152 14 286 58 %
kapitálové výdavky 2 906 776 1 028 1 133 1 228 42 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.