Deficit štátneho rozpočtu 4 175 310 tis. € Predchádzajúci 4 141 608 tis. €
Príjmy 6 158 249 tis. € Výdavky 10 333 559 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 04/20 05/20 06/20 07.07.2020 %
Saldo 0 -2 307 -3 083 -3 961 -4 175 inf %
Príjmy spolu 0 4 105 4 809 5 791 6 158 inf %
daňové 0 3 478 4 029 4 855 5 172 inf %
z príjmov FO 0 -231 -190 -144 -75 inf %
z príjmov PO 0 816 821 996 1 162 inf %
z príjmov zrážkou 0 113 125 134 138 inf %
z pridanej hodnoty 0 1 960 2 272 2 681 2 747 inf %
spotrebné 0 707 868 1 045 1 051 inf %
nedaňové 0 265 325 370 378 inf %
granty a transfery 0 362 455 567 608 inf %
príjmy z rozpočtu EU 0 362 455 566 608 inf %
Výdavky spolu 0 6 412 7 892 9 752 10 334 inf %
bežné výdavky 0 5 535 6 926 8 640 9 195 inf %
kapitálové výdavky 0 877 966 1 112 1 139 inf %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.