Deficit štátneho rozpočtu 1 284 915 tis. € Predchádzajúci 1 354 806 tis. €
Príjmy 3 258 222 tis. € Výdavky 4 543 137 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 01/18 02/18 03/18 23.04.2018 %
Saldo -1 973 147 -342 -455 -1 285 65 %
Príjmy spolu 13 983 1 096 1 962 3 033 3 258 23 %
daňové 11 362 1 044 1 765 2 671 2 720 24 %
z príjmov FO 4 -50 -78 -95 -147 -4,183 %
z príjmov PO 2 473 186 368 753 893 36 %
z príjmov zrážkou 243 63 72 83 92 38 %
z pridanej hodnoty 6 079 610 989 1 338 1 274 21 %
spotrebné 2 336 189 345 511 518 22 %
nedaňové 1 209 48 99 145 199 16 %
granty a transfery 1 412 4 98 217 339 24 %
príjmy z rozpočtu EU 1 378 4 98 217 339 25 %
Výdavky spolu 15 956 949 2 303 3 488 4 543 28 %
bežné výdavky 14 624 901 2 173 3 301 4 279 29 %
kapitálové výdavky 1 331 48 131 187 264 20 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.