Deficit štátneho rozpočtu 3 859 261 tis. € Predchádzajúci 3 730 373 tis. €
Príjmy 4 677 300 tis. € Výdavky 8 536 561 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 02/21 03/21 04/21 14.05.2021 %
Saldo -8 058 -1 179 -1 991 -2 628 -3 859 48 %
Príjmy spolu 15 806 1 864 3 223 4 398 4 677 30 %
daňové 11 799 1 661 2 833 3 855 4 075 35 %
z príjmov FO 3 139 549 817 962 1 125 36 %
z príjmov PO 1 813 309 740 911 887 49 %
z príjmov zrážkou 239 76 98 113 127 53 %
z pridanej hodnoty 7 039 1 027 1 563 2 279 2 329 33 %
spotrebné 2 439 329 472 685 700 29 %
nedaňové 1 184 97 197 259 284 24 %
granty a transfery 2 823 106 194 283 319 11 %
príjmy z rozpočtu EU 2 783 106 194 283 319 11 %
Výdavky spolu 23 865 3 043 5 214 7 026 8 537 36 %
bežné výdavky 20 958 2 838 4 804 6 481 7 956 38 %
kapitálové výdavky 2 906 205 410 544 581 20 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.