Deficit štátneho rozpočtu 971 336 tis. € Predchádzajúci 979 250 tis. €
Príjmy 10 551 920 tis. € Výdavky 11 523 256 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 07/18 08/18 09/18 12.10.2018 %
Saldo -1 973 -385 -743 -610 -971 49 %
Príjmy spolu 13 983 7 913 8 961 10 128 10 552 75 %
daňové 11 362 6 782 7 624 8 552 8 924 79 %
z príjmov FO 4 -75 -85 -87 85 2,403 %
z príjmov PO 2 473 1 751 1 927 2 111 2 212 89 %
z príjmov zrážkou 243 134 144 161 168 69 %
z pridanej hodnoty 6 079 3 551 4 002 4 506 4 593 76 %
spotrebné 2 336 1 296 1 502 1 717 1 720 74 %
nedaňové 1 209 505 615 668 678 56 %
granty a transfery 1 412 626 722 908 950 67 %
príjmy z rozpočtu EU 1 378 626 722 907 950 69 %
Výdavky spolu 15 956 8 298 9 703 10 738 11 523 72 %
bežné výdavky 14 624 7 534 8 633 9 540 10 252 70 %
kapitálové výdavky 1 331 764 1 071 1 197 1 272 96 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.