Deficit štátneho rozpočtu 3 526 875 tis. € Predchádzajúci 3 486 636 tis. €
Príjmy 4 998 714 tis. € Výdavky 8 525 589 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 03/20 04/20 05/20 04.06.2020 %
Saldo 0 -1 471 -2 307 -3 083 -3 527 inf %
Príjmy spolu 0 3 151 4 105 4 809 4 999 inf %
daňové 0 2 743 3 478 4 029 4 183 inf %
z príjmov FO 0 -132 -231 -190 -154 inf %
z príjmov PO 0 627 816 821 886 inf %
z príjmov zrážkou 0 100 113 125 128 inf %
z pridanej hodnoty 0 1 518 1 960 2 272 2 306 inf %
spotrebné 0 536 707 868 883 inf %
nedaňové 0 212 265 325 330 inf %
granty a transfery 0 196 362 455 485 inf %
príjmy z rozpočtu EU 0 196 362 455 485 inf %
Výdavky spolu 0 4 623 6 412 7 892 8 526 inf %
bežné výdavky 0 3 891 5 535 6 926 7 536 inf %
kapitálové výdavky 0 731 877 966 990 inf %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.