Deficit štátneho rozpočtu 2 094 499 tis. € Predchádzajúci 2 078 616 tis. €
Príjmy 5 868 689 tis. € Výdavky 7 963 188 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 03/19 04/19 05/19 17.06.2019 %
Saldo -2 041 -1 132 -1 171 -1 453 -2 094 103 %
Príjmy spolu 15 498 2 992 4 232 5 348 5 869 38 %
daňové 12 465 2 666 3 661 4 604 5 032 40 %
z príjmov FO -17 -90 -192 -147 92 -550 %
z príjmov PO 2 773 645 907 1 011 1 096 40 %
z príjmov zrážkou 236 94 107 121 138 59 %
z pridanej hodnoty 6 629 1 409 2 028 2 581 2 657 40 %
spotrebné 2 417 527 712 917 921 38 %
nedaňové 1 331 152 248 331 346 26 %
granty a transfery 1 702 174 323 412 491 29 %
príjmy z rozpočtu EU 1 665 174 323 412 491 30 %
Výdavky spolu 17 539 4 124 5 403 6 800 7 963 45 %
bežné výdavky 15 250 3 491 4 640 5 808 6 919 45 %
kapitálové výdavky 2 289 632 763 992 1 044 46 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.