Deficit štátneho rozpočtu 1 421 231 tis. € Predchádzajúci 1 238 717 tis. €
Príjmy 8 061 273 tis. € Výdavky 9 482 504 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 05/18 06/18 07/18 20.08.2018 %
Saldo -1 973 -725 -574 -385 -1 421 72 %
Príjmy spolu 13 983 5 253 6 582 7 913 8 061 58 %
daňové 11 362 4 531 5 644 6 782 6 841 60 %
z príjmov FO 4 -116 -67 -75 -112 -3,182 %
z príjmov PO 2 473 1 133 1 452 1 751 1 790 72 %
z príjmov zrážkou 243 105 122 134 143 59 %
z pridanej hodnoty 6 079 2 420 2 929 3 551 3 592 59 %
spotrebné 2 336 887 1 093 1 296 1 300 56 %
nedaňové 1 209 309 442 505 519 43 %
granty a transfery 1 412 413 497 626 701 50 %
príjmy z rozpočtu EU 1 378 413 497 626 701 51 %
Výdavky spolu 15 956 5 979 7 156 8 298 9 483 59 %
bežné výdavky 14 624 5 523 6 523 7 534 8 457 58 %
kapitálové výdavky 1 331 456 634 764 1 025 77 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.