Deficit štátneho rozpočtu 820 442 tis. € Predchádzajúci 785 904 tis. €
Príjmy 7 246 671 tis. € Výdavky 8 067 113 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 04/18 05/18 06/18 18.07.2018 %
Saldo -1 973 -551 -725 -574 -820 42 %
Príjmy spolu 13 983 4 203 5 253 6 582 7 247 52 %
daňové 11 362 3 625 4 531 5 644 6 181 54 %
z príjmov FO 4 -183 -116 -67 170 4,838 %
z príjmov PO 2 473 999 1 133 1 452 1 634 66 %
z príjmov zrážkou 243 93 105 122 132 54 %
z pridanej hodnoty 6 079 1 919 2 420 2 929 3 025 50 %
spotrebné 2 336 703 887 1 093 1 098 47 %
nedaňové 1 209 252 309 442 456 38 %
granty a transfery 1 412 326 413 497 610 43 %
príjmy z rozpočtu EU 1 378 326 413 497 610 44 %
Výdavky spolu 15 956 4 754 5 979 7 156 8 067 51 %
bežné výdavky 14 624 4 465 5 523 6 523 7 363 50 %
kapitálové výdavky 1 331 289 456 634 704 53 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.