Deficit štátneho rozpočtu 5 113 511 tis. € Predchádzajúci 5 610 199 tis. €
Príjmy 13 153 913 tis. € Výdavky 18 267 424 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 08/20 09/20 10/20 26.11.2020 %
Saldo -11 953 -4 014 -4 727 -4 757 -5 114 43 %
Príjmy spolu 14 366 8 653 9 838 11 390 13 154 92 %
daňové 11 547 7 076 8 112 9 384 10 601 92 %
z príjmov FO -48 -150 -145 -126 -123 255 %
z príjmov PO 2 547 1 328 1 503 1 788 2 084 82 %
z príjmov zrážkou 233 161 174 187 201 87 %
z pridanej hodnoty 6 361 4 092 4 713 5 448 6 144 97 %
spotrebné 2 204 1 469 1 679 1 883 2 073 94 %
nedaňové 1 103 686 881 847 903 82 %
granty a transfery 1 716 891 846 1 159 1 650 96 %
príjmy z rozpočtu EU 1 678 891 845 1 159 1 650 98 %
Výdavky spolu 26 319 12 666 14 566 16 147 18 267 69 %
bežné výdavky 24 691 11 264 12 954 14 384 16 288 66 %
kapitálové výdavky 1 628 1 403 1 612 1 763 1 980 122 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.