Deficit štátneho rozpočtu 1 022 161 tis. € Predchádzajúci 1 107 721 tis. €
Príjmy 12 272 244 tis. € Výdavky 13 294 405 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 08/18 09/18 10/18 16.11.2018 %
Saldo -1 973 -743 -610 -414 -1 022 52 %
Príjmy spolu 13 983 8 961 10 128 11 770 12 272 88 %
daňové 11 362 7 624 8 552 9 692 10 108 89 %
z príjmov FO 4 -85 -87 -87 126 3,571 %
z príjmov PO 2 473 1 927 2 111 2 371 2 409 97 %
z príjmov zrážkou 243 144 161 174 187 77 %
z pridanej hodnoty 6 079 4 002 4 506 5 171 5 318 87 %
spotrebné 2 336 1 502 1 717 1 912 1 913 82 %
nedaňové 1 209 615 668 1 041 1 052 87 %
granty a transfery 1 412 722 908 1 037 1 112 79 %
príjmy z rozpočtu EU 1 378 722 907 1 037 1 112 81 %
Výdavky spolu 15 956 9 703 10 738 12 184 13 294 83 %
bežné výdavky 14 624 8 633 9 540 10 751 11 609 79 %
kapitálové výdavky 1 331 1 071 1 197 1 433 1 686 127 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.