Deficit štátneho rozpočtu 5 003 394 tis. € Predchádzajúci 4 692 229 tis. €
Príjmy 11 935 359 tis. € Výdavky 16 938 752 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 07/21 08/21 09/21 20.10.2021 %
Saldo -11 798 -3 715 -3 954 -4 059 -5 003 42 %
Príjmy spolu 15 806 9 042 10 330 11 559 11 935 76 %
daňové 11 799 7 467 8 502 9 583 9 820 83 %
z príjmov FO 3 139 1 793 2 067 2 346 2 596 83 %
z príjmov PO 1 813 1 790 1 982 2 236 2 286 126 %
z príjmov zrážkou 239 182 197 222 244 102 %
z pridanej hodnoty 7 039 4 143 4 748 5 308 5 467 78 %
spotrebné 2 439 1 298 1 520 1 744 1 767 72 %
nedaňové 1 184 576 738 796 859 73 %
granty a transfery 2 823 999 1 090 1 181 1 257 45 %
príjmy z rozpočtu EU 2 783 999 1 090 1 180 1 256 45 %
Výdavky spolu 27 604 12 757 14 285 15 619 16 939 61 %
bežné výdavky 24 698 11 729 13 152 14 359 15 608 63 %
kapitálové výdavky 2 906 1 028 1 133 1 259 1 331 46 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.