Deficit štátneho rozpočtu 2 138 893 tis. € Predchádzajúci 2 130 361 tis. €
Príjmy 9 734 429 tis. € Výdavky 11 873 322 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 06/19 07/19 08/19 18.09.2019 %
Saldo -2 041 -1 619 -1 452 -1 669 -2 139 105 %
Príjmy spolu 15 498 6 592 8 049 9 187 9 734 63 %
daňové 12 465 5 625 6 833 7 710 8 171 66 %
z príjmov FO -17 -101 -107 -119 111 -660 %
z príjmov PO 2 773 1 266 1 642 1 826 1 922 69 %
z príjmov zrážkou 236 140 157 178 190 81 %
z pridanej hodnoty 6 629 3 072 3 668 4 122 4 232 64 %
spotrebné 2 417 1 115 1 318 1 534 1 540 64 %
nedaňové 1 331 431 505 625 665 50 %
granty a transfery 1 702 536 711 853 899 53 %
príjmy z rozpočtu EU 1 665 536 711 852 899 54 %
Výdavky spolu 17 539 8 211 9 501 10 856 11 873 68 %
bežné výdavky 15 250 7 081 8 209 9 346 10 256 67 %
kapitálové výdavky 2 289 1 130 1 293 1 509 1 618 71 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.