Deficit štátneho rozpočtu 1 238 717 tis. € Predchádzajúci 1 154 112 tis. €
Príjmy 8 230 702 tis. € Výdavky 9 469 419 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 05/18 06/18 07/18 17.08.2018 %
Saldo -1 973 -725 -574 -385 -1 239 63 %
Príjmy spolu 13 983 5 253 6 582 7 913 8 231 59 %
daňové 11 362 4 531 5 644 6 782 7 024 62 %
z príjmov FO 4 -116 -67 -75 134 3,820 %
z príjmov PO 2 473 1 133 1 452 1 751 1 790 72 %
z príjmov zrážkou 243 105 122 134 143 59 %
z pridanej hodnoty 6 079 2 420 2 929 3 551 3 528 58 %
spotrebné 2 336 887 1 093 1 296 1 300 56 %
nedaňové 1 209 309 442 505 516 43 %
granty a transfery 1 412 413 497 626 691 49 %
príjmy z rozpočtu EU 1 378 413 497 626 691 50 %
Výdavky spolu 15 956 5 979 7 156 8 298 9 469 59 %
bežné výdavky 14 624 5 523 6 523 7 534 8 447 58 %
kapitálové výdavky 1 331 456 634 764 1 023 77 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.