Deficit štátneho rozpočtu 3 983 605 tis. € Predchádzajúci 3 901 395 tis. €
Príjmy 9 241 666 tis. € Výdavky 13 225 271 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 05/21 06/21 07/21 04.08.2021 %
Saldo -11 798 -3 483 -3 418 -3 715 -3 984 34 %
Príjmy spolu 15 806 5 514 7 584 9 042 9 242 58 %
daňové 11 799 4 846 6 279 7 467 7 603 64 %
z príjmov FO 3 139 1 173 1 504 1 793 1 818 58 %
z príjmov PO 1 813 1 043 1 538 1 790 1 848 102 %
z príjmov zrážkou 239 132 161 182 183 77 %
z pridanej hodnoty 7 039 2 857 3 435 4 143 4 185 59 %
spotrebné 2 439 876 1 074 1 298 1 300 53 %
nedaňové 1 184 313 436 576 621 52 %
granty a transfery 2 823 355 869 999 1 018 36 %
príjmy z rozpočtu EU 2 783 355 869 999 1 018 37 %
Výdavky spolu 27 604 8 998 11 002 12 757 13 225 48 %
bežné výdavky 24 698 8 378 10 226 11 729 12 193 49 %
kapitálové výdavky 2 906 620 776 1 028 1 032 36 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.