Deficit štátneho rozpočtu 4 381 997 tis. € Predchádzajúci 4 284 557 tis. €
Príjmy 7 575 862 tis. € Výdavky 11 957 859 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 05/20 06/20 07/20 10.08.2020 %
Saldo -2 768 -3 083 -3 961 -3 853 -4 382 158 %
Príjmy spolu 15 793 4 809 5 791 7 326 7 576 48 %
daňové 12 817 4 029 4 855 6 082 6 266 49 %
z príjmov FO -27 -190 -144 -142 -25 94 %
z príjmov PO 2 861 821 996 1 217 1 249 44 %
z príjmov zrážkou 256 125 134 147 151 59 %
z pridanej hodnoty 6 876 2 272 2 681 3 451 3 469 50 %
spotrebné 2 399 868 1 045 1 247 1 249 52 %
nedaňové 1 259 325 370 536 559 44 %
granty a transfery 1 716 455 567 708 751 44 %
príjmy z rozpočtu EU 1 678 455 566 708 751 45 %
Výdavky spolu 18 561 7 892 9 752 11 179 11 958 64 %
bežné výdavky 16 933 6 926 8 640 9 927 10 657 63 %
kapitálové výdavky 1 628 966 1 112 1 252 1 301 80 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.