Deficit štátneho rozpočtu 822 485 tis. € Predchádzajúci 820 442 tis. €
Príjmy 7 263 135 tis. € Výdavky 8 085 620 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 04/18 05/18 06/18 19.07.2018 %
Saldo -1 973 -551 -725 -574 -822 42 %
Príjmy spolu 13 983 4 203 5 253 6 582 7 263 52 %
daňové 11 362 3 625 4 531 5 644 6 194 55 %
z príjmov FO 4 -183 -116 -67 173 4,919 %
z príjmov PO 2 473 999 1 133 1 452 1 637 66 %
z príjmov zrážkou 243 93 105 122 132 55 %
z pridanej hodnoty 6 079 1 919 2 420 2 929 3 032 50 %
spotrebné 2 336 703 887 1 093 1 098 47 %
nedaňové 1 209 252 309 442 459 38 %
granty a transfery 1 412 326 413 497 610 43 %
príjmy z rozpočtu EU 1 378 326 413 497 610 44 %
Výdavky spolu 15 956 4 754 5 979 7 156 8 086 51 %
bežné výdavky 14 624 4 465 5 523 6 523 7 377 50 %
kapitálové výdavky 1 331 289 456 634 709 53 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.