Deficit štátneho rozpočtu 2 568 941 tis. € Predchádzajúci 2 543 284 tis. €
Príjmy 3 605 139 tis. € Výdavky 6 174 080 tis. €
Saldo Príjmy (-) Výdavky
Rozpočet ( mil. €) schválený 01/21 02/21 03/21 13.04.2021 %
Saldo -8 058 -188 -1 179 -1 991 -2 569 32 %
Príjmy spolu 15 806 1 003 1 864 3 223 3 605 23 %
daňové 11 799 947 1 661 2 833 3 155 27 %
z príjmov FO 3 139 295 549 817 979 31 %
z príjmov PO 1 813 121 309 740 836 46 %
z príjmov zrážkou 239 64 76 98 103 43 %
z pridanej hodnoty 7 039 650 1 027 1 563 1 605 23 %
spotrebné 2 439 172 329 472 477 20 %
nedaňové 1 184 55 97 197 220 19 %
granty a transfery 2 823 1 106 194 230 8 %
príjmy z rozpočtu EU 2 783 1 106 194 230 8 %
Výdavky spolu 23 865 1 190 3 043 5 214 6 174 26 %
bežné výdavky 20 958 1 160 2 838 4 804 5 738 27 %
kapitálové výdavky 2 906 31 205 410 436 15 %

 

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.

Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.